VNG gözlüğü hastaya takılarak yapılır. İç kulak fonksiyonu hakkında bilgiler verir. Test sırasında kulak kanalına soğuk ve sıcak kalorik uyaran  (hava veya su) verilerek geçici ve kısa süreli baş dönmesi oluşturulur. Bu baş dönemsi sonucu gözlerde oluşan nistagmus yani istemsiz göz hareketleri VNG gözlüğü aracılığıyla kaydedilir. Kaydedilen nistagmuslar kalorik test parametrelerine göre değerlendirilir.