İşitmenin değerlendirilmesinde işitme eşiğini saptamaya yarayan önemli bir testtir.Subjektiftir.Test sonucunda elde edilen grafiğe odyogram denir. Hastanın kulağına sessiz bir kabinin içinde özel kulaklıklarla saf ses uyaranlar gönderilir ve hastaya verilen buton aracılığıyla hastanın bu uyaranları duyup duymadığı veya ne oranda duyduğu hakkında bilgi verir.İnsan kulağı  16 ila 20.000 Hz aralığında işitebilse de odyometri testleri yaygın olarak insan konuşma seslerinin bulunduğu 125 ila 8000 Hz frekanslarda gerçekleştirilir.İşitme eşiği herhangi bir frekansta 0dB’den ne kadar büyük belirlenirse, hastanın işitme duyarlılığı  normal işitenlere göre o kadar kötüdür demektir.