Statik pozisyonel testlerin amacı amacı baş pozisyonundaki değişikliklerin nistagmusa neden olup olmadığını ya da mevcut bir nistagmusda değişiklik yapıp yapmadığını gözlemlemektir. Nistagmusları gözlemlemek için VNG gözlüğü kapatılarak farklı pozisyonlarda (oturur pozisyon, sırtüstü yatar pozisyon, sırtüstü-baş sağda, sırtüstü-baş solda, sırtüstü-baş ekstansiyonda) nistagmus varlığı araştırılır. Statik pozisyonel testler sonucu ortaya çıkan nistagmuslar fizyolojik, periferik kökenli ya da santral kökenli olabilir. Dinamik pozisyonel testler ise Dix-Hallpike ve Supin Roll testleridir. Nistagmus varlığını araştırmak için VNG gözlüğü takılarak sırasıyla Dix-Hallpike ve Roll manevraları yapılır.