Odyolojik değerlendirmenin bütünü içinde ayırıcı tanının sağlanmasında önemli ipuçları veren, objektif bir testtir.Orta kulaktaki basıncı ölçmek için kullanılmaktadır. Yapılan ölçüm sonucu bir grafik elde edilir. Bu grafiğe göre orta kulak basıncı değerlendirilir ve zarda çökme olup olmadığı anlaşılır.